Brit-Tech

Nagyjavítások, gyári leállások

Gyári, erőművi főjavítás, üzemszünet, karbantartás tervezés és végrehajtás

A vegyigyárak, az erőművek számára a főjavítás, az üzemszünet, a karbantartás vezetése egy nagyon összetett feladat, amely számos szempontból magában foglalja az alkalmazott tervezési politikát: mint például a biztonság érdekében a rendelkezésre álló források koordinációját. Ez vonatkozik a szabályozó testület, a műszaki követelmények, valamint a nagyjavítási munka előtti és a munka alatti összes tevékenység tekintetében is.

Minden nagyjavítási, karbantartási, üzemszüneti elem része kell legyen az üzem leállását meghatározó stratégiának. A főjavításokra vonatkozó stratégia megvalósítása az egyik legfontosabb eleme a leállások sikeres optimalizálása érdekében. A leállások miatti idő kiesések optimalizálása önmagában – számos szempont miatt is – kulcskérdés. A tervezett leállások időtartamának csökkentése egy alapvető szempont a kiesések időtartának csökkentése, ami erősen befolyásolja a tervezést. Nagyon fontos, hogy a főjavítás tervezése, előkészítése és végrehajtása kövesse a folyamatot és az egyes fázisokban a beavatkozás lehetőségét, az esetleges problémák és buktatók elkerülése és a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Az alkalmazott hatékony személyzeti politika adhat pozitív kihívásokat a leállások a hatékony végrehajtásához.

Minden gyári, erőművi nagyjavítás, karbantartás, üzemleállás alkalmával a kiesési folyamatok hatékony végrehajtására érdekében egy szervezeti struktúrát kell létrehozni. A folyamatok funkci-óiért felelős szervezeti osztályok közötti kapcsolódások egyértelműen érthetők, meghatározottak és megállapíthatók kell legyenek.A vállalati vezetés, minden karbantartás, nagyjavítás esetére világos és hosszú távú célokat és programokat kell meghatározzon. Az iránymutatások, a befektetési projekt végrehajtására vonatkozó utasítások elengedhetetlenek. A projektterv határozza meg a projekt tartalmát (hatókörét), a végrehajtási idejét, a működési állapotát, valamint a tervezési és végrehajtási erőforrásokat és körülírja a tervezés és a kivitelezés során a projekt előrehaladás nyo- mon követésének módját.

A főjavításban a projektmenedzser feladata, hogy biztosítsa az átfogó és hatékony együttműködést az első vonali szervezet és a főjavítást tervező osztály között a projekt teljes élettartamában. A tervezett üzemszünetek kezelésénél a biztonságot nem szabad kiprovokálni és ahol csak lehet, azt javítani kell. A

nagyjavítás kiesés tervezése, valamint a kikapcsolási folyamat során figyelembe kell kísérni a végrehajtást. A jól tervezett és kivitelezett nagyjavítások mind a biztonság, mind a működési teljesítmény javítását kell eredményezzék. A kiesési időszakot a gyári, illetve az erőművi üzemi működés részének kell tekinteni, ezért kell a szükséges rendszerek és funkciók működőképességét biztosítani és ezzel számolni kell a tervezés során is. A leállások valószínűségi biztonsági elemzése jó eszköz a különböző kiesési fázisok alatt az átfogó biztonsági szint átvilágítására.

A biztonsági kultúrát az üzemi személyzeten belül kell kialakítani. Minden dolgozónak érzékenynek kell lennie a főjavítás miatti kiesés alatt a normál üzemi körülmények között a problémák és az eltérések azonosítására. Jó jelentéstételi rendszert kell bevezetni a biztonsági kultúra javítása érdekében és lehetővé kell tenni a problémák, a kudarcok és az időben közeli események miatti figyelmeztetéseket és a megfelelő jelentéseket. Az erőforrásokat úgy kell ütemezni, hogy képesek legyenek intézkedéseket tenni a jelentett problémák megoldására.

Főjavítás szervezése és vezetése

A hatékony munkaszervezés érdekében olyan mechanizmusokat kell létrehoznia, amelyek lehetővé teszik valamennyi üzemvezetési szint bevonását a nagyjavítás miatti kiesés tervezésébe, előkészítésébe, végrehajtásába és felülvizsgálatába. A szervezeten belüli felelősségeket egyértelműen kell meghatározni. A menedzsment elvárásait a személyzet számára ismertté kell tenni. A feladatokat és a célokat egyértelműen kell meghatározni és erről minden résztvevőt tájékoztatni kell. A főjavítások miatti kieséskezelés során alkalmazott szervezeti és irányítási elveknek inkább a

 folyamat-, és minőségirányítási eljárásokon kell alapulniuk, mint a több rétegű hierarchikus szervezetekben alkalmazott eljárásokon. A vezetési és az egyéni szinteken a végrehajtásába bevont szervezetekben tovább kell fokozni az önértékelési folyamatokat, annak érdekében, hogy a szervezet proaktív módon legyen érzékeny a zavarok megelőzésére és a főjavítás terjedelem kiterjesztésének elkerülésére.

Kereszt funkcionalitást igénylő szakértelemre van szükség ahhoz, hogy a főjavításban valaki felelősséget vállaljon a berendezések karbantartásáért, ellenőrzéséért, ütemezéséért és tervezéséért. Ezek mind közvetlenül befolyásolják a berendezés teljesítményét. Széleskörű képzési és átképzési programot kell megvalósítani, hogy motiváltan és a legkorszerűbb üzemi technikákhoz igazodva megfelelően álljanak rendelkezésre a munkatársak. A működtető és karbantartó személyzetnek készen kell állnia arra, hogy megfelelően reagáljon a bármikor előforduló üzemzavarok, események, vagy balesetek alkalmával. A teljes üzem átfogó ismerete megkönnyíti a megértést és a kommunikációt.

BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.
BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.

ELÉRHETŐSÉKEINK

Mobil+36 30 371 9954
E-mailkvincze@brit-tech.hu,  sales@brit-tech.hu
Székhely: 1021 Budapest, Nyéki út, 7/a.
Iroda: 1033 Budapest, Szőlőkert u., 4/a. B ép. 11.

További információkért kérje tájékoztatónkat!

Rövid regisztrációt követően e-mailben küldjük.

error: Content is protected !!
Scroll to Top