Brit-Tech

Magatartási kódex

Trösztellenesség, versenytörvények és tisztességes üzlet

A BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. úgy véli, hogy a fogyasztók jólétét a gazdasági verseny szolgálja legjobban. Irányelvünk az, hogy sikeresen versenyzünk a mai, egyre fokozódó versenyhelyzetben, és ezt mindenkor a trösztellenes, a versenyre és a tisztességes üzletre vonatkozó jogszabályok betartásával minden piacon, ahol tevékenykedik. Arra törekszünk, hogy kitűnjünk, miközben őszintén és etikusan működünk, soha nem mások tisztességtelen kihasználásával. Minden alkalmazottnak törekednie kell arra, hogy tisztességesen bánjon a cég ügyfeleivel, beszállítóival, versenytársaival és más alkalmazottaival. Senki sem élhet tisztességtelen előnyökkel manipulációval, eltitkolással, kiváltságos információkkal való visszaéléssel, lényeges tények hamis bemutatásával vagy bármilyen más tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal. Számos joghatóság trösztellenes törvényei a versenyképes gazdaság megőrzését és a tisztességes és erőteljes verseny előmozdítását szolgálják. Mindannyiunknak meg kell felelnünk ezeknek a törvényeknek és előírásoknak. A marketingben, az értékesítésben és a beszerzésben, a szerződésekben vagy a versenytársakkal folytatott megbeszélésekben részt vevő alkalmazottak különös felelősséggel tartoznak annak biztosításáért, hogy megértsék szabványainkat és ismerjék a vonatkozó versenytörvényeket. Ezek a törvények összetettek és joghatóságonként változhatnak, az alkalmazottaknak tanácsot kell kérniük, ha kérdések merülnek fel.

Helytelen kifizetések, pénzmosás és gazdasági bojkott

BRIT TECH Kft. semmi esetre sem vesz részt olyan korrupciós magatartásban, amelyben a közbeszerzési eljárással vagy más szerződés teljesítésével kapcsolatban a felelős személyre gyakorolt befolyást célzó ajándékot, vagy egyéb előnyt kínálnak, nyújtanak vagy ígérnek, és nem közvetítenek felajánlásban, nyújtásban, vagy ígéretben. ajándékok hivatalos, vagy felelős személynek.
BRIT TECH Kft. maradéktalanul betartja a Btk. pénzmosást tiltó rendelkezéseit, amely magában foglalja a jogellenesen megszerzett pénz elrejtését, csatornázását, vagy legális pénzeszközbe történő befektetését.  A fenti rendelkezések a kormányzati és közszféra alkalmazottaira vagy tisztviselőire, politikai pártokra, vagy politikai tisztségre jelöltekre, részben, vagy egészben állami tulajdonú vállalatokra, valamint magántulajdonban lévő vállalatok alkalmazottaira és az együttműködő partnerek alkalmazottaira vonatkoznak.

Viselkedés a kormányzattal

Egy kormányzati szervezettel szerződően a BRIT TECH Kft. szigorúan betartja azokat a törvényeket, szabályokat és előírásokat, amelyek szabályozzák az áruk és szolgáltatások beszerzését, valamint az állami szerződések kormányzati szervek általi teljesítését. Azok a tevékenységek, amelyek megfelelőek lehetnek a nem kormányzati ügyfelekkel való kapcsolattartás során, helytelenek, sőt illegálisak lehetnek a kormányzattal való kapcsolattartás során.
A BRIT TECH Kft. alkalmazottainak és szerződött munkatársainak tisztában kell lenniük azzal, hogy a kereskedelmi üzleti környezetben elfogadható gyakorlatok (mint például bizonyos szállítások, étkezések, szórakoztatás és más névleges értékű dolgok biztosítása) teljességgel elfogadhatatlanok, sőt törvényellenesek lehetnek, ha állami alkalmazottakra vagy mások, akik a kormány nevében járnak el.
Ezért az érintetteknek ismerniük kell és be kell tartani a kormány-zati alkalmazottak, valamint az ügyfelek és be-szállítók közötti kapcsolatokat szabályozó vonat-kozó törvényeket és előírásokat minden olyan országban, ahol üzleti tevékenységet folytat. Sz-gorúan ellentétes a BRIT TECH Kft. politikájával, hogy az alkalmazottak pénzt, vagy ajándékot adjanak bármely tisztviselőnek, vagy kormányzati szerv bármely alkalmazottjának, ha ez ésszerűen úgy értelmezhető, hogy bármilyen kapcsolatban áll a cég üzleti kapcsolatával. Az ilyen tevékenységeket általában tiltja a törvény. BRIT TECH Kft. elvárja a munkatársaitól, hogy megtagadják a megkérdőjelezhető kifizetéseket.

Kormányzati tisztviselők lobbitevékenysége

A BRIT TECH Kft. kormánnyal való kapcsolatait általában a lobbitevékenységre vonatkozó törvények és rendeletek szabályozzák. A lobbizás minden olyan tevékenység, amely megpróbálja befolyásolni a törvényeket, rendeleteket, irányelveket és szabályokat, de bizonyos joghatóságokban az értékesítési és üzletfejlesztési tevékenységre is kiterjedhet. Ezek a törvények a választott tisztségviselőkre, valamint a kinevezett tisztvi selőkre és a kormányzati alkalmazottakra vonatkozhatnak. A társaságnak a hatályos törvények értelmében kötelezettsége lehet a társaság lobbitevékenységének nyilvántartásba vétele és/vagy bejelentése, ideértve az alkalmazottak és a külső tanácsadók vagy tanácsadók tevékenységét is.A cég vezetője felelős azért, hogy megtudja, hogy a munkatársak tevékenysége, vagy bármely harmadik fél tevékenysége, amellyel a BRIT TECH Kft.-vel kapcsolatos kormányzati ügyekben részt vesz, mikor tekinthető lobbizásnak.

Kereskedelmi megfelelőségi törvények és előírások

A BRIT TECH Kft. az együttműködő kollégákkal és partnerekkel elkötelezett amellett, hogy megfeleljen az összes vonatkozó globális export-, import- és gazdasági szankciónak, törvénynek és előírásnak. A globális kereskedelmi törvényeknek és előírásoknak való megfelelés védi a BRIT TECH Kft. azon képességét, hogy nemzetközi üzleti tevékenységet folytasson. Ennek elmulasztása fegyelmi eljárást vonhat maga után a vállalat számára, súlyos ellátási lánc megszakításokat, értékesítési és szolgáltatási lehetőségek elvesztését, pénzbüntetést, pénzbírságot az egyes alkalmazottakra és azok irányítási láncára, valamint kereskedelmi kiváltságaink esetleges visszavonását. Ön felelős azért, hogy megértse, hogyan vonatkoznak a kereskedelmi megfelelőségi törvények és előírások az Ön munkájára, és e törvények szigorú betartása szükséges.

BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.
BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.

ELÉRHETŐSÉKEINK

Mobil+36 30 371 9954
E-mailkvincze@brit-tech.hu,  sales@brit-tech.hu
Székhely: 1021 Budapest, Nyéki út, 7/a.
Iroda: 1033 Budapest, Szőlőkert u., 4/a. B ép. 11.

error: Content is protected !!
Scroll to Top