Brit-Tech

Az építés mindig projektalapú

Projektmenedzsment üzleti alapon az építőiparban

A világ gyorsan változik, és minden csak azok számára működhet a legjobban, akik vele együtt változnak. Nagyon sok kihívás éri az embereket nap, mint nap. Az olyan ágazatokban, mint az infrastruktúra és a városfejlesztés (IU), ahol egyre szűkösebbek az elérhető erőforrások, innovatív módszereket kell találni arra, hogy felvegyék a harcot a kihívásokkal. Ebben fontos a technológiai megoldásokkal támogatott projektmenedzsment képességek és készségek szerepe.

Az építésgazdaság egy sikeres piaci szereplője mindent megtesz annak érdekében, hogy lépést tartson a változó trendekkel. Egy ilyen szervezet úgy tud felkészülni a jövőre, hogy fejleszti az alkalmazkodóképesség és a változásmenedzsment képességeket. A szervezetnek új lehetőségeket a és új együttműködési formákat kell találnia. A cél, hogy olyan jövőbeli forgatókönyveket dolgozzanak ki, amelyek segítenek megérteni az építőipar változó trendjeit és képesek legyenek érdemben reagálni azokra. Az egyik legfontosabb szempont, hogy a projektmenedzsment megoldások ismerete kiemelkedő fontosságú.

A változáskezelés és az alkalmazkodóképesség lehetővé tétele

Az építésgazdaság gyors változásai miatt a vállalkozásoknak lehetővé kell tenniük az alkalmazkodóképességet és a változásmenedzsmentet, az új realitásokhoz való alkalmazkodást és a változások bekövetkeztekor a gyors cselekvést. A cégek korábban még gyakran ragaszkodtak a régi módszerekhez. Semmi sem fog változni, ha a szervezetek nem teszik meg az alkalmazkodóképesség és a változáskezelés lehetővé tételéhez szükséges hathatós lépéseket. Az egyik legfontosabb lépés lenne, ha az építésgazdaság szereplői rugalmas szervezeti struktúrákat, agilis munkamódszereket és átfogó változáskezelési programokat alkalmaznának. Az a vállalat, amelyik ellenáll a változásnak, nehezen fog tudni reagálni a változó környezetre, meg kell tudni mutatni, hogy a változás milyen előnyökkel jár a karrier és a munkaszervezés szempontjából. Egy vállalati-, és projekt adatstruktúrára épülő projektmenedzsment technológiai megoldás megértése esetén a változás átfogó lehet, így a változásokkal szembeni esetleges munkavállalói ellenállás leküzdhető. A projekt alapú vállalati működés kialakítása során meg kell osztani az értékeket és az eredményeket a munkavállalókkal és fel kell tárni egymás között a kockázatokat, amelyekkel a változás elmaradása esetén találkozhatnak. Az építésgazdaság szervezetei és vállalatai nem kerülhetik meg a kulcsfontosságú projektmenedzsment folyamatok technológiai megoldásokkal történő támogatását.

Az így elérhető előnyök:

  • versenyképessé teszik a vállalkozást,
  • növelik az alkalmazottak termelékenységét,
  • lehetővé teszi a szervezet számára, hogy jó ügyfélélményt nyújtson.

Az elkerülendő hátrányok lehetnek:

  • az új technológiai megoldás bevezetése, vállalati implementációja időigényes,
  • nem megfelelő előkészület esetében bizonytalanságot okozhat az alkalmazottak számára.x

Kormányzati szintű intézkedések

Más iparágakkal összehasonlítva az építőipari vállalkozások fejlesztői beruházásai csekélyek, ezért az aktuális adminisztrációnak ösztönöznie kell az innovációt, amely elősegíti a munkatermelékenységet és javítja a vállalatok munkáltatói vonzerejét. E célból a kormányok szelektíven finanszírozhatnak – vagy támogathatnak a bevezetésből eredő kockázatokat – innovatív technológiákat, mint  fejlesztő beruházásokat.

Az építésgazdaság szereplői részére a munka összetett, nemcsak az építkezéseken, hanem a helyszíni munkát megelőző folyamatok technológiai megoldásokkal történő támogatása is szükséges, mint pld. a pályáztatás, a beszerzés és a projektmenedzsment. A bonyolultság magasabb munkaerőigényt jelez és megakadályozza, hogy az ágazat kellően produktív és vonzó legyen. A kormánynak be kell avatkoznia a bonyolultság csökkentése érdekében. A beruházások átláthatóvá tétele érdekében meg kell találni a projektmendzsment helyét és szerepét, hogy a projektek szereplői elkerüljék a meglévő párhuzamos struktúrák alkalmazását. Az infrastruktúra beruházásokra vonatkozó rendeletekben és szabályokban meg kell találni a hatékony projektmenedzsment helyét és szerepét.A közszférának ésszerűsítenie és egységesítenie kell a szabályozást, hogy az építési projektek jóváhagyása gyorsabbá és egyszerűbbé váljon, és így felszabaduljanak a jelenleg adminisztratív feladatokba temetett tehetségek.

A kormányzatnak együtt kell működnie a magániparral a közbeszerzési eljárások javítása érdekében, beleértve a projektmenedzseri pozíciók és más kulcsfontosságú projektszintű munkakörök háttérkövetelményeinek egyszerűsítését. Meg kell gondolni az innovációbarát kivitelezési modellek, pld. a tervezési-építési modellek (Design and Build), vagy az integrált projekt megvalósítási modellek (Integrated Project Delivery) támogatását. A vállalkozók korai bevonásával elérhető, hogy  hozzájáruljanak az innovatív megoldásokhoz, az új kivitelezési modellek növelik a termelékenységet és vonzó munkahelyeket tudnak teremteni.

Az építőipar ciklikus, projektorientált jellege és az alvállalkozók által végzett munkák jelentős aránya miatt az építésgazdaság vállalatai kevéssé foglalkoznak a munkaerő-tervezéssel. Emiatt a vállalatoknak nehézséget okoz, hogy a projektek kezdetén kielégítsék az új tehetségek iránti megnövekedett igényeket, és hogy a munka során felhalmozott tapasztalattal rendelkező tehetségeket meg tudják tartani, miután a projektben végzett munka fokozatosan kifut. A projektmenedzsment képességek és készsségek nélkül a dráguló építési környezetben az építőipari vállalkozások nem tudják igénybevenni a finanszírozáshoz elengedhetetlen hitelkonstrukciókat amelyek szükségesek a folyamatos működéshez és a projektek előfinanszírozásához..

A fejlődés, fejlesztés nélkül szinte lehetetlen

A technológiai megoldással támogatott projektalapú szervezeti működés az építőiparban azt mutatja, hogy ez a piaci szegmens egy új, jelentős változást mutató korszak kapujában áll. Akik azt gondolják fejlesztés nélkül fognak tudni fejlődni, sajnos lemaradnak a versenyben.

Az adatvezérelt projektalapú szervezeti működés nemcsak az építőipart, hanem az ipar más területeit is átszövi és összekapcsolja. A technológiai megoldásra épülő projektmenedzsment, mint háttér alapvető eleme a hatékony vállalati folyamatoknak. A kérdés csak az, hogy az építőipari döntéshozók mikor fogadják el, hogy a vállalati és projektstruktúrákra épülő megoldások alkalmazása nélkül nem tudnak hatékonyan dolgozni. Az építőipari vállalkozás által megvalósítandó projekteket átfogó technológiai megoldás egy olyan adatalapon vezérelt rendszer, amely:

  • átalakítja a tervezett, a vállalt és a valós határidők, ütemezések, anyag, gépi és emberi erőforrások felhasználásának követését,
  • átalakítja a tervezett, a vállalt és a valós költségek, a projekt pénzügyi mutatók követését,
  • új perspektívát mutat a vállalkozás döntéshozói számára, a szervezeti változások kezelése, a projektkockázatok kezelése, minimalizálása érdekében.

Az integrált projektmegvalósítás modellben dolgozó munkacsoportok tapasztalata, hogy a megfelelően összehangolt, érvényes időpontokkal rendelkező és a kezdetektől menedzselt projekt, az építkezés során valószínűleg jól kezelhető lesz. Így a hangsúly a megfelelő együttműködési környezet kialakításán és a folyamatok, valamint a projekt alapos tervezésén van.

A projektalapú vállalati működés keretében kialakult partneri, szerződéses együttműködés az építkezés és a mérnöki ágazat azon igényére adott válasz, amely mindenkor figyelembe veszi az összes érintett fél szerepét, mind az építés megkezdése előtt, mind a tényleges építési szakaszban. Ennek elérése érdekében a kulturális változásokon túl világos, praktikus és egyértelmű projektstruktúrákra épülő technológiai megoldásra van szükség, csak így erősödik a projekt összes résztvevője közötti kohézió. Ahhoz, hogy mindenki tudja, kinek, mikor, mennyiért és hol mit kell elvégeznie meg kell teremteni az adatvezérelt hatékony kommunikáció rendszerét, ami egy új megközelítést, új munkakultúrát jelent. Mindez akkor lesz eredményes, ha az épitési projekt minden résztvevője egy közös adatbázis alapján dolgozik, ha a projektmenedzsment lefedi az épitkezés előtti és a tényleges építési fázist és hatékony ellenőrzéseket biztosít az ellenőrzésekre.

A fejlett technológiák széles körű bevezetése

A projektmenedzsment folyamatok digitalizálásának másik fontos módja a fejlett technológiák méretarányos átvétele. Az építésgazdaság szereplői azonban lassan alkalmazzák az új technológiákat, minden bizonnyal több lépést kell tenni, hogy a fejlett technológiákat nagy léptékben alkalmazhassák. Az egyik lehetőség, hogy a belső képességek kiegészítésére a saját szervezeten kívüli képességeket alkalmazzanak. Az új technológiák integrálása a meglévő munkafolyamatokba is lehetséges. A vállalatoknak el kell dönteniük, hogy képesek-e saját maguk új projektmenedzsment folyamatokat támogató technológiai megoldásokat kifejleszteni és az ilyen fejlesztések versenyképesebbek-e a meglévő rendszereknél. Az új technológiákat megbízható tesztelési eljárásoknak kell alávetni, a felhasználói kommunikációs felületet a felhasználókkal egyeztetve jól kell kialakítani.

BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.
BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.

ELÉRHETŐSÉKEINK

Mobil+36 30 371 9954
E-mailkvincze@brit-tech.hu,  sales@brit-tech.hu
Székhely: 1021 Budapest, Nyéki út, 7/a.
Iroda: 1033 Budapest, Szőlőkert u., 4/a. B ép. 11.

További információkért kérje tájékoztatónkat!

Rövid regisztrációt követően e-mailben küldjük.

error: Content is protected !!
Scroll to Top