Brit-Tech

Energetika, nukleáris ipar

Az emberiség történelme évezredek óta nagy vállalkozások, jegyében zajlik, amelyeket néhány kivételtől eltekintve egyáltalán nem jellemzett az erőforrások hatékony felhasználásának az igénye. A 70-es évek válsága, a mai napig többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy a javak korlátozottan állnak rendelkezésre, s így a tudatosság nagyobb, bár még mindig nem elégséges szerepet kell kajon a gazdasági életben. A tudatosság diszciplináris vetülete a menedzsment szerepének felértékelődése volt, ami a felgyorsult világunkban több szakterület együttműködését feltételezi.

A nukleáris és az általános erőművi gépész technológiai rendszerek, rendszerelemek tervezése, a létesítményeket létrehozó vállalkozások irányítása, a kivitelezői feladatok teljesítése, az energetikai építési projektek előkészítése, a gazdaságos és biztonságos lebonyolítása, mind olyan területek, ahol a projektmenedzsment jelentősége és szerepe nélkülözhetetlen. Ezen szakmai területeken a cégek egyértelműen igénylik a hatékony technológiai  megoldásokat, amelyekkel lehetséges a költségek, az erőforrások tervezése, az ütemezés tervezése és követése, a kontroll, a szerződés állomány tervezése, kezelése és nyilvántartása. Egy további megoldással lehetséges a projektekben az időbeli és költségbeli eltérések kockázatainak számszerűsítése, ami alapján a megfelelő kockázatcsökkentő beavatkozások időben meg lehet tenni. A hatékony technológiai  megoldások nem helyettesítik az embert, de hatékony fegyvert adnak a projektekben résztvevők kezébe és így növekednek a versenytársakkal szembeni előnyök. Jelentős a civilizációs hatás is, hiszen a projektszerű működéssel tisztábbá, átláthatóbbá, követhetőbbé válik a szituáció, ami kellőképpen összetett lehet ahhoz, hogy egyeseket adott helyzetben ne a vállalati etikai szabályok követésére és betartására ösztönözzön.

Energetika, teljesítmény, folyamatok

A világszerte tapasztalható gazdasági válság sok iparágat drámai módon érintett, az energetikával kapcsolatban csak részben tapasztalhatóak a más iparágakhoz hasonló állami beavatkozások, vagy átalakulások. Az energetikai szektor stabil és így lehetséges, hogy az erőművi beruházások lesznek a jövőben a fejlődés forrásai. Erre csak akkor van lehetőség, ha a hazai energetikai gépgyártók is nagyobb hozzáadott értékű rendszerekkel és szolgáltatásokkal jelenhetnek meg. Az elmúlt évek új erőmű építési hullámot indítottak el.(KPMG Energetikai Évkönyv Budapest, 2008.)

A magyar energetikai beruházási piac szereplői jelentős változással néznek szemben, főleg az Európai Unióba való belépést követően, ebben a szektorban jelenleg a következő hatások tapasztalhatók:

  • növekvő nemzetközivé váló verseny, melyek eredménye a technológiai és hatékonyságnövelési befektetések iránti igény,
  • növekvő reguláció, különös tekintettel a környezetvédelmi elvárásokra.

Az egyik oldalon tapasztalható az energetikai költségek növekedése, a másik oldalon megjelent a növekvő kínálat, az egymással versengő szállítói piacon olyan helyzet alakult ki, ahol a helyi termelők elvesztették a monopol helyzetüket. Az energia kereskedelem piacát a hálózatok magas szintű racionalizálása jellemzi, a vállalkozásokat egyre jobban sújtja a csökkenő profit.

A projektmenedzsment számára az erőműépítés, az energetika elsősorban az összetettségük, a bonyolultságuk miatt az egyik legmeghatározóbb gazdasági ágazat. Az energetikai beruházásokban résztvevő vállalatok nyereségessége a sikeres kivitelezési és karbantartási projekteken, illetve munkákon múlik. Jóllehet, a számos kihívás következtében az ütemterv és a költségvetés keretein belül maradni állandó harcot jelent, a saját szervezeti egységekkel, az vállalkozókkal, a beszállítókkal, a vállalkozások ezzel kell szembenézzenek. Az üzemvezetők tudják, hogy az időszerű információk hiánya nehézségeket okozhat a kockázatok olyan korai felismerésében, hogy még legyen ráhatásuk. Ez közvetlenül a termelékenység jelentős csökkenéséhez vezethet, de veszélyezteti a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését is. A késedelmek elkerülhetetlenné válnak, akár a költségtervet jelentősen túllépő napi többlet költségeket okozva.

A projektnek a költségvetés keretein belül tartása hatékony szervezetek, osztályok közötti együttműködést igényel, a legtöbb szervezet még nem rendelkezik a keresztirányú projekt kommunikációt elősegítő struktúrával. Gyakran a különböző részlegek ugyanazon a projekten dolgoznak, de eltérő ütemtervvel. A részlegek különböző adatai előre nem látható túlórákat és adott esetben milliós kiadásokat eredményezhetnek. A komplett és integrált projektmenedzsment megoldás hiánya rendszerint növeli az információs problémákat, megnehezítve, ha nem lehetetlenné téve a pontos erőforrás-, ütemezés- és költségtervezést. A központosított tudásbázis hiánya messze ható következményekkel járhat, a tapasztalt elődök kollektív tudása és szakértelme a legjobb eljárások, az új munkaerő részére nehezen elérhető, ezáltal lassulhat a projekt előrehaladása és növekedhetnek az erőforrásköltségek.

Az együttműködő projektmenedzsment a projektek irányításának leghatékonyabb módja. Ma a projekt jövedelmezőségét illetően a projektmenedzsment képességek és készségek képviselőinek nagyobb felelősségük van, mint valaha is volt. A költségvetés és ütemezés megtartása nagyon pontos együttműködést és egyértelmű irányítást igényel. A gyors tervezéssel jobban meg lehet ismerni a változtatások lehetőségeit, a kockázatokat, miközben csökkenteni lehet a költségeket – de a vállalat folyamatos jövedelmezőségének kulcsa változatlanul a tökéletes kivitelezés.

BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.
BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft.

ELÉRHETŐSÉKEINK

Mobil+36 30 371 9954
E-mailkvincze@brit-tech.hu,  sales@brit-tech.hu
Székhely: 1021 Budapest, Nyéki út, 7/a.
Iroda: 1033 Budapest, Szőlőkert u., 4/a. B ép. 11.

További információkért kérje tájékoztatónkat!

Rövid regisztrációt követően e-mailben küldjük.

error: Content is protected !!
Scroll to Top