Brit-Tech

Projekt.
Menedzsment.

Egy projekt sikere érdekében hozott döntések helyessége nem a projektben résztvevők közötti ellenállás erejétől, hanem a közös cél eléréséhez és a terv megvalósításához rendelt erőforrások, eszközök képességétől és az alkalmazott eljárások, módszerek helyességétől függ.

A projektvezetés életciklusa

A vállalati struktúrákra épülő projektmenedzsment technológiai megoldás támogatásával az adatokból üzleti haszon keletkezhet.

Projekt. Menedzsment.

Manapság az egyik leggyakrabban használt kifejezés a „projekt”, a mindennapokban egy nehezen meghatározható fogalom. Többek számára a nélkülözhetetlen, fontos fe-lelős vezetői magatartást jelenti. A projektvezetés sok évtizedes múltra tekint vissza, egyetemes, nemzetközi szabványokat követ.

A sikeres magyar gazdaság érdekében a döntések előkészítését és végrehajtását, a si-keres teljesítés érdekében elő kell mozdítani. Az állami, a közigazgatási szervezetek, a vállalkozások célja – az eredményesség, a piaci magatartás tisztességének általános és együttes érdekeinek érvényesülése érdekében – a közös fellépés kell legyen.

Bővebben

Ezekben a szegmensekben számíthat ránk:

Építőipar

Az építőipar tudásigényes ágazat, az egyik legkevésbé digitalizált.


Acélszerkezetgyártás, szerelőipar

A gépek, gépcsoportok karbantartása, javítása, nem tervezhető a gyártási terv adottságai szerint.

Energetika, nukleáris ipar

Az energetikai beruházások projektjei lesznek a jövőben a fejlődés forrásai.

Olaj-, gáz-, és vegyipar

Az olaj- és gázipari projektek kockázatokat hordoznak magukban.


Infrastruktúra fejlesztések

A projektek bonyolultak, hosszabb idő alatt valósulnak meg és gyakran a vártnál többe kerülnek.

Nagyjavítások, gyári leállások

Megfelelő átláthatóság nélkül, nem lehet felismerni az ütemezés és a költségvetés hatásainak korai figyelmeztető jeleit.

Egy projektnek általában több érdekeltje van, mindegyik eredményt vár el a projekt sikerétől.

A projektek szereplői részéről a siker érdekében hozott döntések helyessége nem a résztvevők közötti ellenállás erejétől, hanem a projekt keretében a közös cél eléréséhez és a projektterv megvalósításához rendelt erőforrások, eszközök képességétől és az alkalmazott eljárások, módszerek helyességétől függ.

Projekt. Menedzsment.


Manapság az egyik leggyakrabban használt kifejezés a „projekt”, a mindennapokban egy nehezen meghatározható fogalom. Többek számára a nélkülözhetetlen, fontos felelős vezetői magatartást jelenti. A projektvezetés sok évtizedes múltra tekint vissza, egyetemes, nemzetközi szabványokat követ.

A sikeres magyar gazdaság érdekében a döntések előkészítését és végrehajtását, a sikeres teljesítés érdekében elő kell mozdítani. Az állami, a közigazgatási szervezetek, a vállalkozások célja – az eredményesség, a piaci magatartás tisztességének általános és együttes érdekeinek érvényesülése érdekében – a közös fellépés kell legyen.

A nap mint nap tapasztalható válságot minden szinten a bizalmi válság előzi meg, a bizalmi válság okozza és a bizalmi válság tartja fenn. A bizalom ilyen mértékű hiánya jelentős többletköltségeket, kockázatokat eredményez az élet minden területén. A kérdés, hogy a projektek megvalósítása során eddig mi hozott több bajt, az alaptalan bizalom, vagy az alaptalan bizalmatlanság?

Az emberek eltorzítják a valóságra vonatkozó gondolataikat, erre egy példa a vágyvezérelt gondolkodás, az egyén azt az irracionális hitet táplálja magában, hogy amit akar, az meg fog történni. Ez a munkakultúra a projektek szereplőit egy időre boldoggá teheti, de nem segíti a projekt tulajdonosát a jelentkező kockázatok beazonosításában. A projektmenedzsment részévé kell tenni a bizonyosságot. A projektek résztvevői közül sok szereplő a döntéshozatal támogatásának gyengeségét jellemző, jól ismert tünetekkel rendelkezik.

Magyarország sajátos helyzetben van, nincsen más lehetőség, mint a költségek csökkentése, a projektmenedzsment képességek és készségek fejlesztése és megkövetelése. Az információ hiánya miatt későn meghozott döntések sok esetben már nem jelentenek kockázatot. A projektek sikeres megvalósítása érdekében megkövetelt jogszerű megoldások miatti erőforrásigények, költségigények nem, vagy nem megfelelő értékben tet-ték lehetővé a hatékonyabb műszaki tartalomnak megfelelő projektalapú működés fel-tételek kialakítását, fejlesztését. A projektmenedzsment, projekttervezés képességek fejlesztésének célja a versenyképesség fejlesztése. A projektek szereplői „az idő, a költségek és a minőség” könyörtelen háromszögének határain belül kell maradjanak. Ha a projektek felelős vezetői és résztvevői nem találkoznak a technológiai platformon a szakmai ismeretekkel, akkor a cégek számára a befektetési hozamok elérése érdekében a piac versenyképes ajánlata továbbra is az olcsó munkaerőre fog támaszkodni.

Powered by
error: Content is protected !!
Scroll to Top